Toegankelijkheid kost geld

Het hebben van een lichamelijke beperking kost geld. Het organiseren van activiteiten voor de doelgroep ook. De kosten van rolstoelvervoer zijn bijna het dubbele ten opzichte van regulier vervoer. De kosten die voortvloeien uit de begeleidende vrijwilligers (die ook moeten eten, slapen en transfers maken) vormen het hoofdbestanddeel van de meerkosten. Hoe strak we ook begroten, als we de lasten niet allemaal op de schouders van de doelgroep willen leggen, moet er geld bij. Maar gelukkig zijn er donateurs!

Doneer nu!

 

Stichting My Way heeft geen winstoogmerk. De vrijwilligers van My Way zijn vrijwilligers. Vrijwilligers betalen - naast het feit dat zij hun kostbare tijd beschikbaar stellen - een kleine bijdrage voor de activiteit waaraan zij deelnemen. Ondanks dat geen loon wordt betaald en ondanks de eigen bijdrage, is financiële steun noodzakelijk voor de meerkosten die verband houden met de beperking (of beter: met het toegankelijk maken)

Ook de bestuursleden van My Way krijgen geen loon of andere vergoeding voor het harde werken. De kosten voor de exploitatie van de stichting zijn zeer beperkt, mede dankzij het kosteloos ter beschikking stellen van diverse diensten. Dankzij bijvoorbeeld kosteloos website-ontwerp, opslagruimte en controleren van de jaarverslagen kunnen we geld reserveren voor onze projecten.

 

Donateurs en sponsoren

Elke bijdrage is welkom. Het kosteloos ter beschikking stellen van relevante diensten, advies of goederen ook. Jaarlijkse donaties kunt u per incasso doen via ons machtigingsformulier. U bepaalt zelf de frequentie en de hoogte van het bedrag. Eenmalige donaties kunt u eenvoudig doen via onze donatiepagina.

Stichting My Way komt overal, dat is immers onze missie. En onze aanwezigheid blijft nooit onopgemerkt. Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek over de sponsormogelijkheden. U maakt het niet alleen mogelijk; u kunt ook motiveren om nog verder over de grenzen van de beperkingen heen te kijken. Wat dacht u van: een euro voor elke gefietste kilometer bij de Elfstedentocht 2022?

Myway Reizen wordt gesteund door

House Industries

Wij zijn House Industries dankbaar dat zij hun lettertype "Signpainter" beschikbaar hebben gesteld voor gebruik op onze nieuwe website. Alle mooie kopjes bovenaan de teksten hebben wij aan hen te danken.

IJ-Kantine

Op een koude winterdag in 2023 mochten we ons voor en na de boottocht verwarmen bij - en met heerlijk eten en drinken van de IJ-kantine in Amsterdam. Waarom we in de winter gingen varen? Vanwege het Amsterdam Light Festival natuurlijk.

Het eten, de ontvangst, het in en uit de boot stappen voor de deur: fantastisch geregeld. Deze gift in natura dankbaar ontvangen.