onze vrijwilligers zijn onze strategie

Door de jaren heen hebben we geleerd hoe waardevol het is om samen te werken met vrijwilligers zonder zorgervaring. Juist déze vrijwilligers stellen belangrijke vragen als: “welke hulp heb je nodig” en “hoe wil je dat ik dat doe.” Het lijkt misschien een heel gedoe om een onervaren vrijwilliger precies uit te moeten leggen hoe jij wilt dat het gaat. In praktijk valt dat dankzij de hulpvaardige betrokkenheid van onze vrijwilligers reuze mee. Om dat te begrijpen is het goed te beseffen dat onze activiteiten sowieso in een niet-alledaagse omgeving plaatsvinden. Omdat het niet gaat zoals het thuis gaat, vereist de nieuwe omgeving ook andere oplossingen. Oplossingen waarover we graag willen dat degene met een beperking regie neemt.

De regie is vervolgens het sleutelwoord bij het bereiken van grotere zelfstandigheid, durf en initiatiefkracht bij de doelgroep. Deelname aan door ons aangeboden activiteiten en participeren in de dagelijkse taken is veelal nieuw voor hen. We hechten eraan dat mensen met een lichamelijke beperking op eigen kracht – maar met onze ondersteuning – grenzen verleggen. We geloven erin dat wanneer iemand heeft ervaren dat zijn of haar mogelijkheden groter zijn dan vooraf werd aangenomen, hij of zij nieuwsgierig is geworden naar wat er nog meer kan. Dankzij toegenomen (vertrouwen in) eigen regie en vaardigheden staat niets in de weg om verder te gaan met ontdekken.

Wil jij ontdekken of je het in je hebt?

Bij alle activiteiten zijn vrijwilligers nodig. Anders had onze doelgroep het wel zonder ons gedaan. Wat voorop staat, is dat je zin hebt in wat we gaan doen. Het gedeelde plezier is een belangrijk ingrediënt van de succesformule. Hou je niet van water? Ga dan ook niet met ons zwemmen. Omgekeerd nodigen we vrijwilligers van harte uit om activiteiten uit het eigen dagelijks leven te toegankelijk te maken. Ben je danser, doe je aan kitesurfen of ga je graag vissen? Laten we de krachten bundelen en er samen een nieuw My Way avontuur van maken!

Samen verder komen

Toch nog een paar woorden over de My Way strategie. Betutteling moet worden voorkomen. Ook als het ‘samen doen’ meer tijd kost. We koken bijvoorbeeld altijd samen. Met wat creatieve aanpassingen kan iedereen helpen met het snijden, roeren en proeven van het eten. We kunnen eigenlijk geen enkele beperking bedenken die afwachtend toekijken zou rechtvaardigen. Met enige regelmaat wordt het participeren in deze op het eerste oog alledaagse bezigheden door doelgroep gememoreerd als onverwacht hoogtepunt.

We bewaken dat dienstbaarheid van onze vrijwilligers de gelijkwaardigheid met de doelgroep in de weg gaat staan. Het moeten dulden van dergelijke goedbedoelde bemoeienis is in het dagelijks leven van de doelgroep al te veel praktijk. Zodanig zelfs, dat zij zich er misschien zelf niet meer over verwonderen. My Way ziet erop toe dat vrijwilligers en doelgroep in woord en daad gelijke verantwoordelijkheid nemen voor het slagen van de activiteit. Deze balans is onderwerp van de dagelijkse evaluatie met de groep. We leren elkaar aan te spreken en we leren hulp te vragen en geven waar nodig.

Anderzijds merken we ook dat mensen met een lichamelijke beperking soms moeite hebben zich in een niet-zorg setting te gedragen. De sociale vaardigheden die daarbij horen zijn soms minder ontwikkeld. Denk aan het om de beurt een rondje drinken halen. Dat je je handen niet kan gebruiken, wil niet zeggen dat je dit niet kan initiëren en organiseren. In een gelijkwaardige groep is aandacht voor het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Kortom

Je kan en wil samenwerken binnen een groep. Je wilt je handen laten wapperen en bent ook bereid even 'op je handen te zitten'. Je bent oplossingsgericht en creatief. Je kent je eigen fysieke (on)mogelijkheden. Je bent bereid te helpen bij de dagelijkse en lichamelijke verzorging. Je neemt deel aan evaluaties. Je bent in staat een ander aan te spreken op gedrag en bent zelf aanspreekbaar op je eigen handelen. Nieuwsgierig of enthousiast geworden? Meld je aan of neem contact op.

Tot slot nog dit: voor deelname aan onze activiteiten als vrijwilliger vragen we een kleine bijdrage in de kosten. Je kunt in plaats van een persoonlijke bijdrage ook sponsorgelden werven.

Aanmeldformulier vrijwilligers

Vrijwilligers en deelnemers vormen samen één groep. Zij zijn samen op vakantie. Iedereen mag genieten van deze vakantie. Daarom – en omdat de fondsen dat van ons verwachten - vragen wij de vrijwilligers om een bijdrage van 10-15% van de reissom, vastgesteld per reis. Deze bijdrage mag je ook door middel van sponsering inbrengen.