Algemene voorwaarden

Inschrijven

De activiteiten worden begroot voor volle groepen. Er moeten dus altijd voldoende inschrijvingen zijn om een activiteit door te laten door gaan. My Way sluit geen deelnemers uit op basis van alleen de aard van de beperking. We proberen vanuit alle inschrijvingen een goede groep samen te stellen, waarbij de zorg door de vrijwilligers gedragen kan worden en het programma haalbaar lijkt.

Sponsoren

My Way wil graag betaalbare toegankelijke activiteiten aanbieden. Daarvoor zijn wij afhankelijk van sponsoren en donateurs. Activiteiten kunnen alleen doorgaan indien er voldoende geld binnenkomt. Dat kan helaas betekenen dat wanneer dit niet lukt, we een activiteit moeten afblazen.

Vrijwilligers

Activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. Wanneer we over onvoldoende vrijwilligers beschikken, kan dat helaas betekenen dat een activiteit moet worden afgeblazen. 

Annuleren

Wil je na bevestiging toch je inschrijving annuleren, dan is dat op eigen kosten

Verzekeren en aansprakelijkheid  

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering.

Stichting My Way is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen tijdens de reis en is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of ziekte tijdens de reis. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het wel of niet ondernemen van de reis en alle afzonderlijke activiteiten van de reis. My Way is er om alles zo veilig mogelijk en indien nodig onder begeleiding te kunnen doen, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele gevolg daarvan.

Wijzigingen in het programma

Het activiteitenprogramma staat op de website wanneer dit bekend is. Een activiteit kan qua planning, kosten of inhoud nog wijzigingen worden gedurende publicatie. Maar ook tijdens de uitvoering zijn wijzigingen mogelijk. Bijvoorbeeld omwille van de weersomstandigheden, de vermoeidheid van de groep en de interesses van de groep.