Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Stichting My Way aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen tenzij expliciet anders vermeld toe aan stichting My Way en worden uitdrukkelijk voorbehouden.