Betaalbaarheid dankzij financiële steun van onze donateurs

Extra kosten en betaalbaarheid

Reizen is voor mensen met een beperking een fysieke uitdaging en een financiële uitdaging. Extra kosten voor bijvoorbeeld begeleiding en vervoer zorgen voor een groot prijsverschil tussen regulier reisaanbod en reizen voor mindervalide mensen. Feit is dat het reguliere reisaanbod nooit passend zal zijn voor de doelgroep van My Way. Mensen met een beperking zijn dus - als zij iets van de wereld willen zien en ervaren - aangewezen op bijzondere reisorganisaties, zoals Stichting My Way. En My Way stelt alles in het werk om de extra kosten niet naar de deelnemers door te rekenen. Aangezien geen toeslag of subsidieregeling bestaat waaruit deze (met de beperking verband houdende) kosten uit betaald kunnen worden, doet My Way een beroep op fondsen, sponsoren en donateurs.

Doneer nu!

Geen winstoogmerk en volledig transparant

Stichting My Way heeft geen winstoogmerk. De vrijwilligers van My Way zijn vrijwilligers. Ondanks dat geen loon wordt betaald zijn wel kosten verbonden aan het faciliteren van onmisbare vrijwilligers. In de totale reissom van de projecten gaat dat om bijvoorbeeld kosten voor vliegtickets en vervoer, verblijf in een accommodatie, etc die gemaakt worden voor vrijwilligers. Vrijwilligers betalen zelf een kleine bijdrage, naast het feit dat zij hun kostbare tijd beschikbaar stellen. Ondanks dat geen loon wordt betaald en ondanks de eigen bijdrage, is financiële steun noodzakelijk om de reizen betaalbaar te houden voor onze deelnemers.

Ook de bestuursleden van My Way krijgen geen loon of andere vergoeding voor het harde werken. My Way heeft een heel eenvoudige begroting die voor ongeveer 90% bestaat uit vakantieprojecten. De kosten voor de exploitatie van de stichting (bankkosten, verzekeringen en een klein budget voor PR) zijn zeer beperkt, mede dankzij het kosteloos ter beschikking stellen van diverse diensten (website-ontwerp en controleren jaarrekeningen). Wij streven volledige transparantie na en willen binnenkort ons jaarverslag hier publiceren. Allemaal om te laten zien dat elke euro die u doneert ook gebruikt wordt om ons doel te realiseren: reizen organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking.

Donateurs en sponsoren

Elke bijdrage is welkom. Eenmalige donaties kunt u eenvoudig doen via onze donatiepagina. Jaarlijkse donaties kunt u per incasso doen via ons machtigingsformulier. U bepaalt zelf de frequentie en de hoogte van het bedrag.

Stichting My Way reist over de hele wereld en onze aanwezigheid blijft nooit onopgemerkt. Neem voor een verkennend gesprek over de sponsormogelijkheden contact op met het bestuur. U kunt onze reizen sponsoren door bijvoorbeeld shirtsponsoring, door een bijdrage te doen per activiteit (per km kanoën bijvoorbeeld), door het ter beschikking stellen van diensten en producten, etc.

Doneer nu!

Myway Reizen wordt gesteund door

House Industries

Wij zijn House Industries dankbaar dat zij hun lettertype "Signpainter" beschikbaar hebben gesteld voor gebruik op onze nieuwe website. Alle mooie kopjes bovenaan de teksten hebben wij aan hen te danken.